ADHD er med en forekomst på 3-5 prosent blant de hyppigst forekommende tilstandene i barne- og ungdomsalderen. For mange varer dette livet ut. ADHD har stor innvirkning på utdannelsesløp, arbeidsliv, familie og sosiale relasjoner. Manglende tilgang på tidlig diagnostisering og adekvat behandling har vist seg å ha store individuelle og samfunnsøkonomiske konsekvenser. Denne siden er laget for å gi mer informasjon om ADHD. I menylinjen over kan du lese mer om ADHD, om hvorfor man bør behandle ADHD, samt få tilgang til nyttige ressurslinker med mer informasjon om lidelsen. (1,2,3)

Kilder: (1)forskning.no, (2)Store Medisinske leksikon, (3)helsenorge.no